null Kiuru: Kyberturvallisuuskeskuksesta tehtävä ympärivuorokautinen palvelu

Kiuru: Kyberturvallisuuskeskuksesta tehtävä ympärivuorokautinen palvelu

Tiedote 24.01.2013 14.10 fi

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiurun mukaan kyberturvallisuuskeskuksen perustaminen Viestintävirastoon vahvistaa viraston jo olemassa olevan tietoturvayksikön CERT-FI:n kykyä tukea eri toimijoita huolehtimaan omista tietojärjestelmistään.

Keskuksen perustaminen kuuluu valtioneuvoston 24. tammikuuta antamaan periaatepäätökseen Suomen kyberturvallisuusstrategiasta.

- Keskuksen tehtävänä olisi kyberturvallisuutta koskevan tiedon kokoaminen eri lähteistä sekä sen jalostaminen ja jakaminen niin, että eri toimijat voivat arvioida haavoittuvuuksien ja häiriöiden vaikutuksia toimintaansa ja omaan päätöksentekoonsa, Kiuru toteaa.

Kiurun mukaan virkamiestasolla on jo keskusteltu Viestintäviraston resurssien lisäämisestä, jotta sen tietoturvatoiminta voisi olla ympärivuorokautista ja virasto voisi palvella elinkeinoelämän lisäksi entistä paremmin myös valtionhallintoa. Lisäresurssit käytettäisiin muun muassa julkisen hallinnon tietoturvaloukkausten havainnointiin eli govCERT-palveluihin.

- Lisäksi Viestintäviraston ympärille on tarkoitus luoda verkosto sellaisista tahoista, joita keskeisesti tarvitaan tietoturvapoikkeamien havainnoimisessa ja selvittämisessä. Kyberturvallisuuden verkoston koostumus tarkentuu myöhemmin, mutta siihen kuuluisi yrityksiä, viranomaisia ja muita toimijoita, Kiuru tiivistää.

Kiurun mukaan verkostolla haetaan laaja-alaista osaamista eri toimi- ja hallinnonaloilta.

Lisätietoja
erityisavustaja Kalervo Haverinen, 050 331 6914