null Kiuru: Soneran varmistettava jatkossakin langattomiksi muutettavien yhteyksien toimivuus

Kiuru: Soneran varmistettava jatkossakin langattomiksi muutettavien yhteyksien toimivuus

Tiedote 22.05.2013 12.57 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt säilyttää Soneran toimiluvassa ehdon, jonka mukaan yhtiön on varmistettava asiakkaidensa puhelinyhteyden toimivuus ennen kiinteän verkon purkamista. Sonera oli esittänyt ehdon poistamista.

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru katsoo, että ehdon säilyttämiselle on edelleenkin perusteet.

- Kiinteä liittymä on edelleen merkittävässä asemassa tietyille käyttäjäryhmille. Niiden purkaminen ilman vastaavantasoisia uusia yhteyksiä ei olisi erityisesti haja-asutusalueiden asukkaiden kannalta oikeudenmukaista, Kiuru painottaa.

Kiurun mukaan päätöksellä voidaan varmistaa, että haja-asutusalueilla asuvilla on asianmukaiset viestintäpalvelut tarjolla.

Sonera on kiinnittänyt huomiota siihen, ettei muilta teleoperaattoreilta edellytetä toimiluvassa samaa kuin Soneralta.

- Tässä on muistettava, ettei muilla yrityksillä ole käynnissä yhtä mittavaa ja käyttäjien kannalta merkittävää kiinteän verkon purkamista, Kiuru muistuttaa.

Sonera on ministeriölle toimittamassaan lausunnossa todennut, että yhtiö tulee jatkamaan kiinteän verkon purkamista erityisesti haja-asutusalueilla vielä ainakin vuosina 2013-2014.

LVM on päättänyt tarkastella yhtiön toimiluvan ehtoa uudelleen vuoden 2014 lopussa.

Lisätietoja:
erityisavustaja Esa Suominen, 043 824 5668