KM och VR enades om inköp av närtrafik i Helsingfors

Tiedote 12.12.2007 13.43 sv

Kommunikationsministeriet och VR Ab har gjort ett avtal om inköp av närtrafik i Helsingforsregionen. Servicen på banavsnitten Helsingfors-Riihimäki, Helsingfors-Karis och Helsingfors-Lahtis förblir på den nuvarande nivån.

Avtalet träder i kraft den 1 januari och gäller till slutet av 2008. Kommunikationsministeriet använder under 2008 högst 10,9 miljoner euro för inköp av närtrafik. Inköpssumman är mindre om passagerarantalet i närtrafiken ökar.
Ytterligare information:
överingenjör Marcus Merin, tfn (09) 160 28374 eller 040 768 1261
distriktsdirektör Kari Pekka Rosenholm (VR), tfn 0307 222 55 eller 040 862 2255