Takaisin

Kolmannen sukupolven kännyköiden kytkykauppa aiotaan sallia

Kolmannen sukupolven kännyköiden kytkykauppa aiotaan sallia

Tiedote 19.05.2005 11.14 fi

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen haluaa purkaa kytkykauppakiellon
kolmannen sukupolven matkaviestimiltä. Luhtanen edellyttää kuitenkin, että jatkovalmistelussa huolehditaan kuluttajan oikeuksista.

GSM-peruspuhelinten kytkykauppaa ei jatkossakaan hyväksytä. - Näin varmistetaan, että palveluita on aina edullisesti niidenkin kuluttajien saatavissa, jotka eivät kaipaa uutta teknologiaa, Luhtanen sanoo.

Kuluttajavirasto on kiinnittänyt huomiota kytkykaupan epäkohtiin. Jotta ne voidaan välttää, operaattoreiden tulisi mm. tarjota telepalveluita ilman kytkykauppaakin ja markkinoinnissa olisi aina ilmoitettava liittymän hinta ilman päätelaitetta. Kuluttajasopimusten enimmäispituus olisi rajoitettu kahteen vuoteen.

Kytkykaupan sallimisella edistetään uuden matkaviestinteknologian käyttöä ja uusia matkaviestinpalveluita. Suomi on jäänyt kaikkein edistyneimpien maiden jälkeen uusien matkaviestinpalveluiden käyttöönotossa. Liikenne- ja viestintäministeriön arvion mukaan keskeisenä syynä tähän on se, että Suomessa on käytössä ominaisuuksiltaan yksinkertaisempia laitteita kuin niissä maissa, joissa operaattorit subventoivat laitteiden hintoja. Suomalaisten suosimat laitteet eivät useinkaan tue uusien palveluiden käyttöä.

Suomi on Italian ohella ainoa maa Euroopassa, jossa matkapuhelinliittymän ja päätelaitteen kytkykauppa on kielletty.

Kytkykauppaa koskevat säännökset otetaan valmisteilla olevaan esitykseen viestintämarkkinalain muuttamisesta. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kesäkuussa.

Laki olisi voimassa kolme vuotta. Tuon ajan ministeriö seuraisi tarkoin lain vaikutuksia ja sitä, onko menettelyä tarvetta muuttaa.


Toimituksille tiedoksi:
Liikenne- ja viestintäministeriö sai huhtikuussa lausunnolla olleesta viestintämarkkinalain muutosesityksen luonnoksesta 43 lausuntoa. Lausunnot ovat ministeriön verkkosivuilla www.mintc.fi/viestinnanlakihankkeet


Lisätietoja:
ylijohtaja Harri Pursiainen, puh. 0500 787 742
viestintäneuvos Antti Kohtala, puh. 0500 812 505