null Kolme uutta valtionyhtiötä aloitti toimintansa

Kolme uutta valtionyhtiötä aloitti toimintansa

Uutinen 01.01.2010 07.00 fi sv en

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla aloitti 1.1.2010 kolme uutta valtion osakeyhtiötä: Arctia Shipping Oy, Finaavia Oyj ja Meritaito Oy.

Arctia Shipping Oy tuottaa jäänmurtopalveluja, monitoimialusten erikoispalveluja ja yhteysalusliikennepalveluja sekä muuta vesiliikennettä palvelevaa toimintaa Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi osakeyhtiö harjoittaa alusten hoitopalvelu- ja rahtaustoimintaa kotimaassa ja ulkomailla. Arctia Shipping Oy on Varustamoliikelaitoksen liiketoiminnoista perustettu osakeyhtiö.

Finavia Oyj:n tehtävänä on ylläpitää ja kehittää valtion lentoasemaverkostoa ja Suomen lennonvarmistusjärjestelmää siviili- ja sotilasilmailun tarpeita varten sekä tarjota lennonvarmistuspalveluja Suomen ilmatilassa. Finavia Oyj jatkaa Ilmailulaitos Finavian toimintoja.

Meritaito Oy:n tehtävänä on vesiväylien hoito, kanavien käyttö ja kunnossapito, ympäristövahinkojen ehkäisemiseen ja torjuntaan liittyvät tehtävät, vesirakentaminen, suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, merenmittaus sekä muut vesiväyliin ja vesirakentamiseen liittyvät tehtävät. Yhtiön tehtävät kuuluivat aiemmin Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnalle ja Varustamoliikelaitoksen väyläpalveluliiketoiminnalle.