null Komissio haluaa alentaa laajakaistarakentamisen kustannuksia

Komissio haluaa alentaa laajakaistarakentamisen kustannuksia

Tiedote 02.05.2013 13.23 fi

Euroopan komissio ehdottaa toimenpiteitä nopeiden laajakaistaverkkojen kustannusten vähentämiseksi.

Monet ehdotetuista toimista ovat Suomessa jo tuttuja ja käytössä, mutta osa ei sellaisenaan sovellu meille. Komission ehdotuksessa keskeisiä ovat esitykset yhteisrakentamisen edistämisestä, jossa Suomi on vuosia esiintynyt edelläkävijänä EU:ssa.

Komissio antoi ehdotuksen parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakentamiskustannuksia alentavista toimista 26. maaliskuuta.

Asetusehdotuksella komissio pyrkii edistämään peruskorjattavien rakennusten viestintäverkon laatua, eri operaattoreiden verkkojen yhteisrakentamista ja yhteiskäyttöä kustannusten säästämiseksi sekä yksinkertaistamaan lupaprosesseja.

Kyse on jäsenvaltioita suoraan velvoittavasta neuvoston ja parlamentin asetuksesta. Se koskee televerkkojen lisäksi kaikkia muita infrastruktuureja, joihin televerkon elementtejä voidaan sijoittaa, esimerkiksi sähkö-, kaasu-, lämmönjakelu- ja liikennepalveluista tai vesi- ja viemäröintipalveluista.

Eduskunnalle 2. toukokuuta antamassaan kirjelmässä valtioneuvosto toteaa, että jäsenvaltioille tulee jättää tarpeeksi liikkumavaraa kuhunkin jäsenvaltioon parhaiten sopivien toimintamallien valinnassa. Myös toimien toteuttamiselle tulee jättää tarpeeksi aikaa.

Esimerkkinä jäsenmaiden eroista on muun muassa se, että Suomessa rakennuksen sisäverkon omistaa kiinteistö, kun taas useimmissa muissa jäsenmaissa verkon omistaa teleyritys. Asetuksen on tästä syystä mahdollistettava kiinteistön omistajien omaisuudensuoja.

Kansallista liikkumavaraa ja riittävän pitkää siirtymäaikaa tarvitaan myös kaapeleiden sijoituslupien myöntämiseen yhdestä asiointipisteestä. Tavoite on periaatteellisella tasolla kannatettava, mutta ongelmia aiheuttaa se, että Suomessa kaapeleiden sijoituslupia myöntävät sadat toimijat, esimerkiksi kunnat, Liikennevirasto, yksityiset maanomistajat ja alueelliset tele-, sähkö- ja vesilaitokset.

Lisätietoja
rakennusneuvos Juha Parantainen 0295 34 2383