Komissio haluaa tiukentaa ajoneuvojen tarkastuksia

Uutinen 23.08.2012 13.29 fi

Euroopan komissio on antanut ehdotuksen, joka sisältää tiukennuksia ajoneuvojen määräaikaisiin katsastuksiin ja tienvarsitarkastuksiin unionin alueella. Tavoitteena on yhtenäistää eri jäsenmaiden tarkastusmenettelyjä ja vaatimustasoa sekä parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää ympäristöhaittoja. Ajoneuvojen teknisten vikojen on arvioitu olevan unionin alueella merkittävä onnettomuuksien syy.

Hallitus antoi eduskunnalle kirjelmän Euroopan komission ehdotuksesta torstaina 23. elokuuta.

Hallitus suhtautuu myönteisesti komission ehdotuksen yleisiin tavoitteisiin siltä osin kun ne ovat kustannustehokkaita. Hallitus pitää kuitenkin tärkeänä kansallisen liikkumavaran säilyttämistä. Tarkastukset pitäisi voida toteuttaa ottaen huomioon kansalliset erityispiirteet, joita Suomessa ovat erityisesti laaja maantieteellinen koko ja liikenteen kausiluonteisuus.

Euroopan komissio laajentaisi määräaikaiskatsastukset koskemaan pakollisina myös kaikkia L-luokan ajoneuvoja kuten mopoja, moottoripyöriä ja mopoautoja sekä 40 km/h nopeuden ylittäviä traktoreita. Lisäksi ajoneuvojen matkamittarilukeman manipulointi edellytettäisiin rangaistavaksi.