null Komissiolta tukea liikennekaaren jakamistalouslinjalle

Komissiolta tukea liikennekaaren jakamistalouslinjalle

Uutinen 03.06.2016 15.34 fi

EU:n lippu (Kuva: EU)

EU:n komissio haluaa jäsenmaiden kehittävän lainsäädäntöä jakamistaloudelle suotuisaan suuntaan. Komissio antoi asiaa koskevan tiedonannon 2. kesäkuuta. Ohjeistus on samoilla linjoilla kuin Suomessa valmisteltava liikennemarkkinauudistus liikennekaari.

Ohjeistuksen mukaan sääntelyn tulisi antaa tilaa innovaatioille ja uudelle liiketoiminnalle, eikä pienimuotoiselle palvelujen tarjoamiselle saisi asettaa yhtä raskaita vaatimuksia kuin ammattimaiselle liiketoiminnalle. Jakamistaloudessa syntyvissä palveluissa tulisi kuitenkin huolehtia esimerkiksi kuluttajansuojasta.

- Suomessa liikennemarkkinalainsäädännön tekeillä oleva uudistus, liikennekaari, noudattelee komission nyt tekemiä linjauksia. Tällä halutaan mahdollistaa se, että esimerkiksi opiskelijat voisivat tarjota kuljetuksia osa-aikaisesti, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Komissio painottaa linjauksessaan, että säädöksissä tulisi tehdä selvä ero ammattimaisen ja satunnaisen palvelujen tarjonnan välille. Yhtenä keinona mainitaan se, että asetettaisiin selkeä yläraja sille, kuinka paljon pienimuotoisella toiminnalla saa ansaita ennen kuin se määritellään ammattimaiseksi.

- Liikennekaaressa ajatellaan juuri näin. Pienimuotoisen ja ammattimaisen henkilö- ja tavarakuljetuksen välille on tehty selkeä euromääräinen raja. Luonnollisesti tulot ovat ansiotuloverotuksen piirissä, Berner muistuttaa.