Komissiolta tukea liikennekaaren jakamistalouslinjalle

Tiedote 03.06.2016 14.59 fi sv en

EU:n komissio haluaa jäsenmaiden kehittävän lainsäädäntöä jakamistaloudelle suotuisaan suuntaan. Komissio antoi asiaa koskevan tiedonannon 2. kesäkuuta. Ohjeistus on samoilla linjoilla kuin Suomessa valmisteltava liikennemarkkinauudistus liikennekaari.

- Kekseliäät viranomaiset löytävät vastaukset ja antavat jakamistalouden kukoistaa normeja nakertamatta. Viro on johtanut kehitystä uudistamalla liikennesektoria. Myös Suomen liikenne- ja viestintäministeriössä on meneillään liikennekaari-hanke, joka sallisi pienimuotoisen henkilö- ja tavarakuljetuksen ilman toimilupaa. Näistä esimerkeistä on hyvä ottaa oppia muissakin jäsenmaissa, kirjoittaa komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen Helsingin Sanomissa.

Ohjeistuksen mukaan sääntelyn tulisi antaa tilaa innovaatioille ja uudelle liiketoiminnalle, eikä pienimuotoiselle palvelujen tarjoamiselle saisi asettaa yhtä raskaita vaatimuksia kuin ammattimaiselle liiketoiminnalle. Jakamistaloudessa syntyvissä palveluissa tulisi kuitenkin huolehtia esimerkiksi kuluttajansuojasta.

- Suomessa liikennemarkkinalainsäädännön tekeillä oleva uudistus, liikennekaari, noudattelee komission nyt tekemiä linjauksia. Tällä halutaan mahdollistaa se, että esimerkiksi opiskelijat voisivat tarjota kuljetuksia osa-aikaisesti, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Liikennekaaren tavoitteena on edistää uusien palvelujen syntymistä, helpottaa markkinoille tuloa, purkaa kilpailun rajoitteita ja keventää julkista ohjausta. Kevennyksiä ehdotetaan muun muassa lupakäytäntöihin.

Komissio painottaa linjauksessaan, että säädöksissä tulisi tehdä selvä ero ammattimaisen ja satunnaisen palvelujen tarjonnan välille. Yhtenä keinona mainitaan se, että asetettaisiin selkeä yläraja sille, kuinka paljon pienimuotoisella toiminnalla saa ansaita ennen kuin se määritellään ammattimaiseksi.

- Liikennekaaressa ajatellaan juuri näin. Pienimuotoisen ja ammattimaisen henkilö- ja tavarakuljetuksen välille on tehty selkeä euromääräinen raja. Luonnollisesti tulot ovat ansiotuloverotuksen piirissä, Berner muistuttaa.

Lisätietoja

ylijohtaja Minna Kivimäki, 040 754 9871