Takaisin

Komissiolta tukea Suomen ratkaisulle rekkojen mitta-asiassa

Komissiolta tukea Suomen ratkaisulle rekkojen mitta-asiassa

Tiedote 03.07.2006 13.06 fi

EU:n komissio tukee Suomen pyrkimystä löytää kansallinen ratkaisu yli 22-metristen ajoneuvoyhdistelmien leveysongelmiin.

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen sai 3. heinäkuuta EU:n liikennekomissaari Jacques Barrot'lta kirjeen rekkojen mittakysymyksistä. Ministeri Huovinen keskusteli asiasta komissaari Barrot'n kanssa Suomen hallituksen ja komission tapaamisessa Helsingissä.

Kirjeen mukaan komissio pitää tervetulleina Suomen pyrkimyksiä löytää ratkaisu, jolla ylileveitä rekkoja voidaan käyttää kansallisesti vielä joitakin vuosia. Komissio ei näe ongelmaa poikkeuslupien myöntämisessä esimerkiksi kotimaisissa hakkeenkuljetuksissa käytettäville ajoneuvoille.

Komissio toteaa kirjeessään, että Suomen on löydettävä ratkaisut, jotka eivät vaikuta kansainväliseen kilpailuasetelmaan kuljetusmarkkinoilla.

Ministeri Huovinen on tyytyväinen komission kantaan Suomen hallituksen toimiin.

"Korostin keskusteluissamme liikennekomissaari Barrot'lle, että Suomen hallituksen mielestä rekkojen sisätilojen kaventaminen ei vaikuta kansainväliseen kilpailuun, koska niiden kuljetuskapasiteetti on sama kuin ulkomitoiltaan kapeampien rekkojen", ministeri Huovinen kertoi neuvottelujen jälkeen.

"Liikennekomissaari kertoi keskusteluissamme myös, että komissio on käynnistänyt valmistelut kuljetusyksiköiden mittoja koskevien sääntöjen uudistamiseksi", ministeri Huovinen kertoi.

Suomen hallitus päätti kesäkuussa, että leveyttä koskevia poikkeuslupia voidaan myöntää yli 22 metriä pitkille turpeen, hakkeen, eläinten tai raakapuun kuljetukseen käytettäville ajoneuvoille. Hallitus ehdotti myös tieliikennelakiin muutosta, joka sallii rekkojen sisäleveyden kaventamisen enintään 2,51 metriin.Lisätietoja
valtiosihteeri Perttu Puro, puh. 040 779 3436
apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, puh. 050 515 1303