Kommunikationsminister Leena Luhtanen och Estlands ekonomi- och kommunikationsminister Edgar Savisaar om helikopterolyckan utanför Estlands kust

Tiedote 10.08.2005 16.48 sv


- Vi vill framföra vårt djupaste deltagande till de anhöriga till offren i helikopterolyckan, säger ministrarna Luhtanen och Savisaar. - Den hemska olyckan är en chock för oss alla finländare och ester.

I helikoptern som störtade utanför Estlands kust fanns åtta finska, fyra estniska och två Förenta staternas medborgare. Passagerarna och besättningsmännen befaras ha omkommit.

På anmodan av flygsäkerhetsmyndigheterna förbättrade Copterline redan i fjol utbildningen av sina piloter. De berörda ministerierna i Finland och Estland kommer omedelbart att utvärdera de åtgärder som olyckan eventuellt ger upphov till.Ytterligare information:
statssekreterare Perttu Puro, (09) 160 28325, 040 779 3436