Kommunikationsminister Lindén till FN:s bredbandskommission

Uutinen 10.05.2010 14.48 fi sv en

Internationella teleunionen ITU har tillsammans med FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur Unesco tillsatt en bredbandskommission på hög nivå för FN. Framträdande och inflytelserika företrädare för stater och näringsliv har inbjudits till kommissionen.

ITU:s generalsekreterare Hamadoun I. Touré och Unescos generaldirektör Irina Bokova har i ett gemensamt brev inbjudit Finlands kommunikationsminister Suvi Lindén till medlem i den nya bredbandskommissionen.

Bredbandskommissionen har till uppgift att hitta metoder för att skapa fungerande bredbandsförbindelser för människor i utvecklingsländer.

Kommissionen rapporterar om resultaten av sitt arbete i september i samband med FN:s generalförsamling i New York.