Kommunikationsministeriet flyttar från lokaliteterna på Södra esplanaden 16

Uutinen 24.09.2009 13.25 fi sv en

Kommunikationsministeriets lokaliteter på adressen Södra esplanaden 16 renoveras under perioden 2009-2011. En del av ministeriets personal flyttar under reparationsarbetet till "Heimolas hus" i Helsingfors centrum på adressen Universitetsgatan 5.

Ministeriets postadress och telefonnummer förblir oförändrade. Kommunikationspolitiska avdelningen i sin helhet och största delen av trafikpolitiska avdelningen blir kvar i lokaliteterna på Södra esplanaden 18.

På adressen Universitetsgatan 5 finns följande personer och enheter från och med den 1 oktober 2009:
Trafikministern och kommunikationsministern
Kanslichefen
Registratorskontoret
Ministeriets information
Allmänna avdelningen
Logistik- och Rysslandsenheten

Jugendhuset på Södra esplanaden 16 byggdes från början åt Hypoteksföreningen och blev färdigt 1909. Byggnaden ritades av Lars Sonck.

Byggnaden har genomgått många förändringar och utvidgningar. År 1980 upptogs den på statens förteckning över skyddade byggnader. Utgångspunkten för den grundläggande renovering som nu ska göras är att byggnadens historiska drag och ursprungliga material ska bevaras. Mest renoveras utrymmen där man redan tidigare gjort förändringar.