Kommunikationsministeriet med i det nationella klimattalkot

Uutinen 17.03.2009 10.58 fi sv

Kommunikationsministeriet går med i det nationella klimattalkot med ett eget program för genomförandet av klimatpolitiken. Ministeriets kanslichef Harri Pursiainen överlämnade programmet för genomförandet till trafikminister Anu Vehviläinen i Helsingfors den 17 mars 2009.

I sitt program drar ministeriet upp riktlinjerna för de åtgärder som på förvaltningsområdet behövs för att minska koldioxidutsläppen från trafiken, preciserar vem som bär ansvaret och gör en bedömning av kostnaderna.

Med hjälp av programmet bereder man sig också på att upprätthålla servicenivån i trafiken åtminstone som den är för närvarande, oberoende av om extrema väderförhållandena blir vanligare. Å andra sidan utnyttjar man också de eventuella fördelar som klimatförändringen för med sig. Också kommunikationspolitiken kopplas nära ihop med klimatpolitiken.