null Kommunikationsministeriets budgetförslag 2,9 miljarder euro

Kommunikationsministeriets budgetförslag 2,9 miljarder euro

Uutinen 08.08.2013 15.16 fi sv

Kommunikationsministeriet (KM) föreslår ett anslag på 2 970 miljoner euro för sitt förvaltningsområde för år 2014.

Budgetförslaget för den trafikpolitiska sektorn uppgår till sammanlagt 1 981 miljoner euro, varav 1 701 miljoner euro är avsedda för trafiknätet. För den kommunikationspolitiska sektorn föreslås 534 miljoner euro.

Finansministeriets förslag till budget för Kommunikationsministeriet för 2014 står i stort sett i linje med ministeriets eget förslag.

Det föreslås att de utvecklingsprojekt på trafiknätet som fastställts i den trafikpolitiska redogörelsen inleds i enlighet med det beslut som den trafik- och kommunikationspolitiska ministerarbetsgruppen fattade i maj 2013.

År 2014 inleds fyra vägprojekt: en förbättring av Ring I på landsväg 101, en ombyggnad av riksväg 4 i Rovaniemi, en ombyggnad av riksväg 5 i S:t Michel samt beredningen av projektet E18 på avsnittet Fredrikshamn-Vaalimaa.

För underhåll av det statliga trafiknätet, det vill säga bastrafikledshållning, används 1 061 miljoner euro. Inom bastrafikledshållningen startas två av de projekt som ingår i den trafikpolitiska redogörelsen.

Anslaget för att köpa trafiktjänster och stödja trafiken föreslås vara 227,3 miljoner euro.

Rundradions allmännyttiga verksamhet finansieras med medel ur statens televisions- och radiofond. Överföringen till fonden finansieras med rundradioskatten. Anslagsbeloppet justeras årligen så att det motsvarar ändringen i kostnadsnivån.