Kommunikationsverket söker en generaldirektör

Uutinen 23.06.2015 15.17 fi sv

Ansökningstiden till tjänsten som generaldirektör för Kommunikationsverket började den 22 juni. Generaldirektören utnämns för fem år i sänder med tillträde den 1 oktober 2015, då mandatperioden för den nuvarande generaldirektören upphör.

Generaldirektören svarar för den allmänna utvecklingen och ledningen av Kommunikationsverket och övervakar att Kommunikationsverkets uppgifter utförs effektivt och ändamålsenligt.

Kommunikationsverket övervakar och främjar kommunikationsmarknaden och kommunikationstjänsterna i Finland. Kommunikationsverket ser också till att alla i landet har tillgång till mångsidiga, välfungerande och trygga kommunikationer. För närvarande har Kommunikationsverket ca 240 anställda.

Platsannonsen kan läsas i webbtjänsten Valtiolle.fi.