null Koncessioner för tre kanalknippen i antenn-tv-nätet lediga att sökas

Koncessioner för tre kanalknippen i antenn-tv-nätet lediga att sökas

Uutinen 12.09.2016 12.09 fi sv en

Statsrådet förklarade den 12 september 2016 tre nätkoncessioner för tillhandahållande av nättjänster i det digitala markbundna masskommunikationsnätet lediga att sökas. De lediga nätkoncessionerna finns på UHF-området i kanalknippena B, C och D. Ansökningstiden går ut onsdagen den 12 oktober 2016 kl. 12.00.

Verksamhetsområdet för de koncessioner som beviljas är hela landet med undantag för landskapet Åland. Koncessionerna beviljas för tiden 17.5.2017–10.1.2027.

Syftet med koncessionerna är att säkerställa att det under nästa koncessionsperiod finns tillräcklig kapacitet för kanalerna i antenn-tv-nätet.