Takaisin

Konepäälliköiden pätevyysvaatimuksiin ehdotetaan lievennyksiä

Konepäälliköiden pätevyysvaatimuksiin ehdotetaan lievennyksiä

Tiedote 24.03.2004 00.00 fi

Merenkulun päällystöopiskelijoiden mahdollisuutta suorittaa ylempiä miehistöpätevyyksiä helpotetaan. Lisäksi ammatissa jo toimivien mutta muodollista kelpoisuutta vailla olevien merenkulkijoiden pätevöityminen muuttuu helpommaksi.

Valtioneuvosto sopi asiaa koskevan asetuksen muutoksesta 24. maaliskuuta.

Miehitysasetuksen muutoksella Itämerellä toimivan alle 750 kW:n aluksen konepäälliköltä edellytetään koneenhoitajan pätevyyttä ja 12 kuukauden päällystökokemusta aikaisemman vahtikonemestaripätevyyden sijaan.

Verrattuna muiden maiden konepäällystön koulutukseen sovellettavia vähimmäisvaatimuksia, Suomen vaatimukset ovat olleet erittäin tiukat. Muutoksen tavoitteena onkin helpottaa muodollista pätevöitymistä ja siten merenkulkualan työvoimapulaa.

Lisäksi valtioneuvosto päätti, että matruusin ja konemiehen sekä pursimiehen ja korjausmiehen koulutukset erotetaan toisistaan niin, että ne voidaan erikseen suorittaa osoittamalla osaaminen myös näytön avulla. Ylemmän pätevyyden edellyttämä meripalveluvaatimus lyhennetään 12 kuukaudesta 6 kuukaudeksi.

Tämän muutoksen tavoitteena on lisätä Suomen alusrekisteriin merkittyjen alusten kilpailukykyä.

Lisätietoja: hallitussihteeri Pekka Kouhia, puh. (09) 160 28612