Koodi2016-oppaasta apua koodauksen opettamiseen peruskouluissa

Uutinen 10.06.2014 18.30 fi sv en

Koodi2016-opas

Koodauksen MM-kisoissa Kaapelitehtaalla 10. kesäkuuta 2014 julkaistiin Koodi2016-opaskirja ja verkkosivusto. Ne on tarkoitettu ensiavuksi opettajille ja opetusalan päättäjille ohjelmoinnin tullessa peruskoulujen opetusohjelmaan syksyllä 2016.

Koodi2016-oppaassa kerrotaan, mitä ohjelmointi on, miksi se on tärkeää, miten opettaja selviää tehtävästään ja miten ohjelmoinnin alkeita voi opettaa peruskoulussa.

Kirjan julkaisemista tukenut liikenne- ja viestintäministeriö on yksi hankkeen yhteistyökumppaneista.

Digitaalisen yhteiskunnan kehittäminen edellyttää aktiivisia toimia. Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurun mukaan pitää olla kykyä ideoida, ja taitoa tehdä meitä yhteiskuntana eteenpäin vieviä ratkaisuja.

- Tässä muutoksessa ohjelmointi on tarpeellinen ja uutta luova työkalu. Odotan mielenkiinnolla ja luottavaisena tulevaa, jossa tämän päivän lapset käyttävät yhtä luontevasti sähköisiä palveluja kuin suunnittelevat tai rakentavat niitä digitaalisesti itse.

Yhteiskunnan toiminta perustuu merkittävässä määrin erilaisten sähköisten tieto- ja viestintäverkkojen hyödyntämiseen ja niiden mahdollistamien digitaalisten palveluiden ja sisältöjen käyttöön.

- On syytä kiinnittää yhä enemmän huomiota siihen, että tieto- ja viestintäteknologian ja digitaalisten palveluiden kasvupotentiaalia hyödynnetään työllisyyden ja taloudellisen kasvun edistämisessä. Digitaalisuuden perusteet opitaan jo koulussa, toteaa ministeri Kiuru.

Ohjelmoinnista ei tule omaa oppiainettaan, vaan se otetaan osaksi peruskoulun oppiaineiden opetussuunnitelmien sisältöjä. Näin toimitaan siksi, että ohjelmointikielen perusteiden ymmärtämisen katsotaan olevan yleissivistävää osaamista.