null Koordinaatioryhmä puoltaa liikennehallinnon alueellistamisesitystä

Koordinaatioryhmä puoltaa liikennehallinnon alueellistamisesitystä

Uutinen 27.05.2009 11.13 fi

Valtioneuvoston alueellistamisen koordinaatioryhmä puoltaa liikenne- ja viestintäministeriön esitystä siirtää vuoden 2010 alussa aloittavista väylävirastosta ja liikenteen turvallisuusvirastosta yhteensä 245 henkilötyövuotta Lappeenrantaan ja Rovaniemelle vuoden 2015 loppuun mennessä. Alueellistamisen koordinaatioryhmä kokoontui 27. toukokuuta.

Ministeriön esityksen mukaan väylävirastosta alueellistetaan Lappeenrantaan 130 työpaikkaa. Lappeenrantaan siirrettäviä tehtäviä ovat liikenteen ja väylänpidon tietopalvelutehtävät, asiakirjahallinto, arkistopalvelut ja tilastointi. Alueellistamisen jälkeen väyläviraston henkilöstöstä 49 prosenttia työskentelee pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Liikenteen turvallisuusvirastosta siirtyy 20 työpaikkaa Lappeenrantaan itäliikenteen yksikköön, joka tulee keskittymään erityisesti Suomen ja Venäjän väliseen maa-, rautatie- ja vesiliikenteen tehtäviin. Rovaniemelle virastosta sijoitetaan 95 työpaikkaa, sisältäen ajoneuvoverotukseen liittyvät tehtävät, tietopalvelu, kansalaisneuvonta ja erilaiset tukipalvelut. Alueellistamisen jälkeen 29 prosenttia liikenteen turvallisuusviraston henkilöstöstä työskentelee pääkaupunkiseudun ulkopuolella.