null Koordinaatioryhmä puoltaa liikennehallinnon alueellistamisesitystä

Koordinaatioryhmä puoltaa liikennehallinnon alueellistamisesitystä

Tiedote 27.05.2009 11.10 fi

Valtioneuvoston alueellistamisen koordinaatioryhmä puoltaa liikenne- ja viestintäministeriön esitystä siirtää vuoden 2010 alussa aloittavista väylävirastosta ja liikenteen turvallisuusvirastosta yhteensä 245 henkilötyövuotta Lappeenrantaan ja Rovaniemelle vuoden 2015 loppuun mennessä. Alueellistamisen koordinaatioryhmä kokoontui 27.5.2009.

Ministeriön esityksen mukaan väylävirastosta alueellistetaan Lappeenrantaan 130 työpaikkaa. Lappeenrantaan siirrettäviä tehtäviä ovat liikenteen ja väylänpidon tietopalvelutehtävät, asiakirjahallinto, arkistopalvelut ja tilastointi. Alueellistamisen jälkeen väyläviraston henkilöstöstä 49 prosenttia työskentelee pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Liikenteen turvallisuusvirastosta siirtyy 20 työpaikkaa Lappeenrantaan itäliikenteen yksikköön, joka tulee keskittymään erityisesti Suomen ja Venäjän väliseen maa-, rautatie- ja vesiliikenteen tehtäviin. Rovaniemelle virastosta sijoitetaan 95 työpaikkaa, sisältäen ajoneuvoverotukseen liittyvät tehtävät, tietopalvelu, kansalaisneuvonta ja erilaiset tukipalvelut. Alueellistamisen jälkeen 29 prosenttia liikenteen turvallisuusviraston henkilöstöstä työskentelee pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Liikenne- ja viestintäministeriö velvoittaa väyläviraston ja liikenteen turvallisuusviraston uudet pääjohtajat alueellistamaan esitetyt kokonaisuudet suunnitellussa aikataulussa ja hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. Alueellistaminen ei myöskään saa vaarantaa virastouudistuksen tavoitteita tai virastojen toimintaa.

Liikennehallinnon lähes 250 työpaikan alueellistaminen toteuttaa hallituksen linjausta alueellistamisesta. Hallitusohjelman tavoitteena on 4 000-8 000 työpaikan sijoittaminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle vuoteen 2015 mennessä, ensisijaisesti Itä- ja Pohjois-Suomeen.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan kuuden viraston toiminta organisoidaan vuoden 2010 alusta kahdeksi virastoksi. Väylävirastoon yhdistyvät Tiehallinnon, Ratahallintokeskuksen ja Merenkulkulaitoksen toiminnot. Liikenteen turvallisuusvirastoon yhdistyvät Ilmailuhallinnon, Ajoneuvohallintokeskuksen, Rautatieviraston ja Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoiminnot.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 0440 581 030
Ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482, 050 552 7260