null Korona-ajan poikkeussäännöksille esitetään jatkoa

Korona-ajan poikkeussäännöksille esitetään jatkoa

Tiedote 22.04.2021 13.55 fi sv en

Rahtilaivoja merellä (Kuva: Shutterstock)

Hallitus esittää jatkoaikaa korona-ajan väliaikaisille poikkeuksille liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. Lakimuutosten jatkoaika koskisi laivaväkilakia, liikennepalvelulakia ja luotsauslakia.

Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 22. huhtikuuta 2021.

Esityksellä varauduttaisiin covid-19-epidemian jatkumiseen. Muutoksilla turvattaisiin meriliikenteen jatkuvuus ja joukkoliikenteen joustavampi järjestäminen pidentämällä aiemmin säädettyjen väliaikaisten poikkeusten voimassaoloaikaa.

Vaikka epidemiatilanne paranisi Suomessa, heijastuu muun maailman vakava tilanne Suomenkin merenkulkualaan. Ehdotettavat väliaikaiset poikkeukset ovat tarpeen ottaen huomioon myös merenkulkualan kansainvälisyys. Meriliikenteen toimivuus on vahvasti sidoksissa sekä Suomen että muiden valtioiden asettamiin liikkumisrajoituksiin.

Joukkoliikennettä koskeva poikkeus on tarpeen, sillä matkustajien palaaminen voi olla hidasta, vaikka epidemiatilanne paranisi. Lisäksi koulutuskysynnän patoutuminen edellyttää joustoja laivaväen pätevyysvaatimuksiin.

Edellä mainittujen lisäksi jatkettaisiin väliaikaisesti matkustajien terveysturvallisuuteen liittyvää varautumisvelvollisuutta. Tämä koskee taksiliikenneluvan haltijoita, pienempiä henkilöliikenneluvan haltijoita sekä henkilöliikennettä harjoittavia tavaraliikenneluvan haltijoita. 

Nykyiset väliaikaiset poikkeukset ovat voimassa 30.6.2021 saakka. Uusien lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021 ja ne olisivat voimassa 31.10.2021 saakka.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja). Tämän jälkeen esitys siirtyy valiokuntakäsittelyyn.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Katja Peltola, p. 0295 342 031

ylitarkastaja Monika Mutanen, p. 0295 342 125