Koulukuljetuksiin alkolukko

Uutinen 29.07.2011 13.09 fi sv

Alkolukon käyttö tilausajoina suoritettavissa koulu- ja päivähoitokuljetuksissa tulee pakolliseksi 1. elokuuta 2011. Pakollisuus koskee kuljetuksia, jotka järjestää kunta, kuntayhtymä, koulu tai laitos tilausliikenteenä ja kuljetukseen saadaan kunnan tai valtion tukea.

Jatkossa alkolukotonta autoa voi käyttää tilapäisesti enintään viisi päivää, esimerkiksi alkolukollisen auton korjauksen vuoksi. Poikkeustilanteesta on viipymättä ilmoitettava kuljetuksen tilaajalle.

Alkolukon käyttörikkomuksesta seuraa sakkorangaistus.