Kuljettajakoulutukseen lisää ajo-opetusta

Uutinen 05.05.2011 13.49 fi sv

Hallitus hyväksyi ajokorttilakiin liittyvät asetukset. Asetukset sisältävät säännöksiä muun muassa kuljettajantutkinnosta ja kuljettajaopetuksen määristä sekä ajokorttimenettelystä.

Kesäkuun alusta M-luokan ajokortin kuljettajaopetus sisältää kuusi tuntia teoriaopetusta ja kolme tuntia ajo-opetusta. Jos ajokortti suoritetaan opetusluvalla, opetuslupaoppilaan ja opettajan on osallistuttava yhteisopetukseen autokoulussa ennen opetuslupaopetuksen aloittamista. Yhteisopetuksen määrä on tunti teoriaopetusta.

Hallitus päätti ajokorttilakiin liittyvien asetusten sisällöistä 5. toukokuuta 2011. M-luokan ajokortin suorittamista, autokoulutoimintaa ja ajokorttiseuraamuksia koskevat säännökset tulevat voimaan 1. kesäkuuta 2011, samaan aikaan ajokorttilain vastaavien säännösten kanssa. Pääosin ajokorttiasetus ja ajokorttilaki tulevat voimaan tammikuussa 2013.