null Kuluttaja-asiamieheltä muistilista puhelinliittymien myyntiin

Kuluttaja-asiamieheltä muistilista puhelinliittymien myyntiin

Uutinen 15.07.2011 13.47 fi sv

Kuluttaja-asiamies on laatinut muistilistan, josta myyjä ja kuluttaja voivat tarkistaa olennaiset puhelinliittymän hankinnassa selvitettävät asiat. Muistilistan avulla myyjät voivat varmistaa, että kuluttaja saa riittävät perustiedot ostopäätöksensä tueksi. Listan laadinnassa on kuultu operaattoreita. Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru pitää uutta ohjeistusta välttämättömänä.

Kuluttajien kohtaamien ongelmien takana ovat usein alan ontuvat myyntiprosessit. Matkapuhelinliittymiä ostaessaan kuluttajat ovat jääneet epätietoisiksi muun muassa eri palveluiden hinnoista, sopimuksen määräaikaisuudesta tai tarjouskampanjan ehdoista. Pahimmillaan kuluttajat ovat jääneet kokonaan vaille kirjallisia sopimusehtoja.

Koska perustiedot jäävät myyntitilanteessa liian usein kertomatta, kuluttaja-asiamies on laatinut yksinkertaisen ja helposti läpikäytävän listan myyjän avuksi.