Takaisin

Kuluttajan oikeudet viestintäpalveluiden käyttäjänä tarkentuvat

Kuluttajan oikeudet viestintäpalveluiden käyttäjänä tarkentuvat

Tiedote 12.01.2006 13.57 fi


Viestintämarkkinalakia halutaan muuttaa kuluttajan oikeuksia parantavasti. Säännökset selkeyttävät teleyritysten ja kuluttajien asemaa sopimuskumppaneina.

Hallitus hyväksyi viestintämarkkinalain muutoksen 12. tammikuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa lakiehdotus eduskunnalle 13. tammikuuta.

- Ehdotus parantaa selvästi viestintäpalveluiden käyttäjien asemaa, liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen sanoo. Viestintäpalveluita koskeva kuluttajansuoja saatetaan esityksellä vihdoin samalle tasolle kuin se on Suomessa muillakin palvelusektoreilla. Esitys toivottavasti vähentää epäselvyyksiä ja turhia yhteydenottoja teleyritysten ruuhkautuneisiin asiakaspalveluihin, Huovinen toteaa.

Lakiin on tulossa säännökset teleyrityksen vastuusta viestintäpalvelun virhe- ja viivästystilanteissa. Kuluttaja voisi esimerkiksi vaatia vakiokorvausta, jos palvelun toimitus viivästyy merkittävästi luvatusta. Vakiokorvaukseksi ehdotetaan 15 euroa viivästysviikolta, kuitenkin enintään 120 euroa. Lakiehdotuksen mukaan kuluttajan on ilmoitettava viivästyksestä tai virheestä heti sen ilmettyä.

Lakiin ehdotetaan myös säännöstä teleyrityksen ja kuluttajan vastuun jakautumisesta silloin, kun viestintäpalvelua käytetään luvattomasti. Esimerkkejä tällaisista tilanteista ovat matkapuhelinten varkaudet tai modeemikaappaukset. Kuluttaja vastaisi luvattomasta käytöstä vain, jos hän on menetellyt normaalia huolimattomammin.

Lakiehdotuksella myös tarkennetaan viestintäpalvelusopimuksen sisältöä ja teleyrityksen oikeutta sulkea liittymä maksamattomien laskujen takia.

Lisätietoja:
Ylijohtaja Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389, 0500 787 742
Neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen, puh. (09) 160 28391, 040 500 0817