Takaisin

Kuorma-auto- ja bussiliikenteen turvallisuustutkimus käynnistyy

Kuorma-auto- ja bussiliikenteen turvallisuustutkimus käynnistyy

Tiedote 19.04.2004 00.00 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistämässä laajaa tutkimusta, jolla selvitetään kuorma-auto- ja bussiliikenteen turvallisuustilannetta ja toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi.

Asiasta kertoi liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen maanantaina 19. huhtikuuta Jyväskylässä.

Tutkimus on yksi välittömistä toimista, joihin ministeriö on päättänyt ryhtyä Konginkankaan suuronnettomuuden takia.

Vuoden 2005 maaliskuun loppuun mennessä valmistuva tutkimus kattaa ajoneuvotekniikan ja säännökset, kuljettajien työn, ajokorttikysymykset, valvonnan sekä verotuksen vaikutukset ajoneuvojen ja niiden käytön turvallisuuteen. Tutkimuksen tuloksena odotetaan ehdotuksia raskaiden ajoneuvojen liikenneturvallisuutta parantaviksi toimenpiteiksi.

Tutkimuksessa selvitetään raskaan liikenteen kuljettajien terveydentilan ja ajokorttien valvonta, ajo- ja lepoajat sekä tieliikenteen kuljettajien työajat. Selvityksen kohteena on myös kuljettajien koulutus-, kokemus- ja terveysvaatimusten asianmukaisuus. Lisäksi tarkastellaan liikennerikosten ja -rikkomusten seuraamusjärjestelmää ja rikkomusten vaikutuksia esimerkiksi liikennelupiin.

Tutkimus kattaa ajoneuvoja koskevat tekniset säännökset, myös ajopiirturit ja nopeudenrajoittimet. Lisäksi tutkitaan kuormitusta, kuorman kiinnitystä ja ylikuormituksen valvontaa. Tutkimuksessa selvitetään myös, miten ajoneuvojen massat, mitat ja perävaunuyhdistelmien kytkentäsäännöt vaikuttavat ajoneuvon dynamiikkaan ja hallintaan.

Bussien turvallisuuskysymyksistä käsitellään erikseen mm. korirakennetta sekä turvavöitä ja niiden käyttöä.

Tutkimuksen johtoryhmä koostuu liikenne- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön, sisäasiainministeriön, Ratahallintokeskuksen, Ajoneuvohallintokeskuksen, Liikennevakuutuskeskuksen ja Liikenneturvan edustajista. Ryhmä kuulee työn aikana asiantuntijoina mm. ammattiliikenteen järjestöjä, työnantaja- ja työntekijäliittojen edustajia ja Kaupan Keskusliittoa.

Tutkimuksen johtoryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Harri Cavén liikenne- ja viestintäministeriöstä.


Lisätietoja

ylijohtaja Harri Cavén, puh. (09) 160 28500 tai 0400 607 848