Takaisin

Kuorma-autolla ohittaminen voidaan kieltää merkillä

Kuorma-autolla ohittaminen voidaan kieltää merkillä

Tiedote 24.05.2006 13.01 fi

Kesäkuun alusta saakka kuorma-autolla ohittaminen voidaan kieltää uudella liikennemerkillä.

Valtioneuvosto päätti 24. toukokuuta myös eräistä muista merkeistä: kävelykatumerkistä ja tunnelin liikennesääntöjä osoittavasta liikennemerkistä.

Kuorma-autolla ohittamisen kieltävää merkkiä ei Suomessa ole tähän saakka ollut. Ajankohtaiseksi merkki on tullut tunneleiden turvallisuutta koskevan direktiivin myötä. Merkkiä voidaan kuitenkin käyttää muuallakin kuin tunneleissa.

Kielto ei koske kääntymistä varten ryhmittyneen ajoneuvon ohittamista ryhmittymisalueella. Merkki on voimassa seuraavaan risteykseen tai kiellon päättymistä osoittavaan liikennemerkkiin saakka.

Kävelykaduille ja tunneleille merkit

Nykyiset kävelykatujen usein vaikeaselkoiset liikennemerkkiyhdistelmät korvataan uudella merkillä. Valtioneuvoston päättämä kävelykatumerkki osoittaa alueen, jolla noudatetaan kävelykatujen liikennesääntöjä ja rajoituksia.

Tähän saakka säännöt on jouduttu osoittamaan useilla eri merkeillä ja lisäkilvillä. Kävelykaduille annettiin omat liikennesäännöt toukokuussa. Ne tulevat voimaan samaan aikaan kävelykatumerkin kanssa.

Tunnelimerkkiä käytetään osoittamaan vähintään 500 metrin pituisia tunneleita, joissa ovat voimassa tunnelien liikennesäännöt. Pitkissä tunneleissa on käytettävä kauko- tai lähivaloja. Ajoneuvon saa pysäyttää vain hätä- tai vaaratilanteissa, ja silloinkin on mahdollisuuksien mukaan käytettävä tätä tarkoitusta varten varattuja paikkoja. Moottori on sammutettava jos pysäytys pitkittyy.

Yli 500 metrin pituisia tunneleita ei Suomessa vielä ole. Ensimmäinen valmistuu Vuosaareen vuonna 2007 ja seuraavat E18-tielle Salon ja Lohjan välille vuonna 2009. Nämä tunnelit merkitään uudella liikennemerkillä.

Linkit uusien liikennemerkkien kuviin ohessa.

Lisätietoja
hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen, puh. (09) 160 28629 tai 0400 665 395