Kyberturvallisuuskeskukselle lisärahoitusta

Tiedote 08.04.2020 16.15 fi sv en

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: LVM, VNK/Laura Kotila)

Hallitus esittää Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskukselle 300 000 euron lisämäärärahaa toisen lisätalousarvion yhteydessä. Kyberturvallisuuskeskuksen toimintakykyä halutaan tehostaa koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa.

- Huolehdimme siitä, että Kyberturvallisuuskeskus pystyy vastaamaan nopeasti muuttuvien poikkeusolojen haasteisiin. On äärimmäisen tärkeää, että viestintäverkot toimivat kaikissa olosuhteissa. Näin varmistetaan etätyöskentelyn ja terveyspalveluiden toimivuus, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Väyläviraston määrärahoihin muutoksia

Perusväylänpidon määrärahakehykseen esitetään 100 miljoonan euron tasokorotusta vuodelle 2024. Tämä turvaa korjausvelan lyhentämisen hallitusohjelman mukaisesti 300 miljoonan euron perusväylänpidon tasokorotuksella myös vuonna 2024.

Väyläviraston toimintamenomomentille tehdään pysyvä 2,5 miljoonan euron tasokorotus vuodesta 2021 alkaen perusväylänpidosta tehtävällä siirrolla. Tasokorotuksen jälkeen toimintamenomomentin määräraha vastaa viraston toiminnan laajuutta.

Väyläviraston resurssitarve on kasvanut johtuen perusväylänpidon määrärahaan tehdystä pysyvästä 300 miljoonan euron tasokorotuksesta. Toimintamenomomentille tehtävä pysyvä lisäys mahdollistaa viraston oman osaamisen vahvistamisen kustannustehokkaasti ja vähentää ulkopuolisen konsulttityön tarvetta. Näin väyläverkkoon liittyvä ydinosaaminen säilyy ja kehittyy virastossa. Riittävä asiantuntemus on ehdoton edellytys viraston asianmukaiselle ja kustannustehokkaalle toiminnalle.

Infra ja liikenne huomioidaan seuraavassa lisäbudjetissa

Hallitus valmistelee toukokuun lisätalousarvioesitykseen talouden nopeaa elpymistä tukevia toimenpiteitä. Silloin tarkastellaan myös infrarakentamisen ja liikenteen elvytystarpeita.

Mitä seuraavaksi?

Vuoden 2020 toinen lisätalousarvio annetaan eduskunnalle 9.4.2020.

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2021-2024 annetaan eduskunnalle 16.4.2020.

Hallitus valmistelee toukokuun lisätalousarvioesitykseen talouden nopeaa elpymistä tukevia toimenpiteitä.

Lisätietoja:

erityisavustaja Matti Sadeniemi. p. 040 586 7234