null Kyberturvallisuuteen lisää eurooppalaista yhteistyötä, esitys Suomen koordinointikeskuksesta lausunnoille

Kyberturvallisuuteen lisää eurooppalaista yhteistyötä, esitys Suomen koordinointikeskuksesta lausunnoille

Tiedote 09.06.2021 10.20 fi sv en

Euroopan kartta ja EU:n lippu näytöllä (Kuva: Mika Pakarinen/Keksi)

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnoille lakiluonnoksen, jolla Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus nimettäisiin Suomen kansalliseksi kyberturvallisuuden koordinointikeskukseksi.

- Tämä uusi rooli tukee suomalaista tietoturva-alaa ja edistää uutta liiketoimintaa. Kyberturvallisuusosaamista tarvitsemme kaikkialla yhteiskunnassa, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Kyberturvallisuuskeskus toimisi Suomen yhteys-, koordinointi- ja tukipisteenä EU:n koordinointikeskusten verkostossa, joka on tarkoitus perustaa vielä tämän vuoden aikana. Verkoston tavoitteena on muun muassa edistää vahvan eurooppalaisen kyberturvallisuusekosysteemin muodostumista kehittämällä EU:n kyberturvallisuuden koordinaatiota. Samalla tiivistetään yhteistyötä elinkeinoelämän, kyberturvallisuusalan tutkimusyhteisöjen ja hallitusten välillä sekä edistetään EU:n digitaalista kilpailukykyä.

Kyberturvallisuuskeskukselle uudesta roolista syntyvät tehtävät edellyttävät muutoksia Liikenne- ja viestintävirastosta annettuun lakiin ja sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin. Koordinointikeskuksen rahoitus- ja resursointitarve olisi noin miljoona euroa vuosittain. EU:lta saatava rahoitus kahdelle ensimmäiselle vuodelle olisi puolet tästä summasta. Määrärahoista on tarkoitus linjata vuoden 2022 talousarvion yhteydessä.

Koordinointikeskuksen sijoittaminen Kyberturvallisuuskeskukseen tukisi Suomen vuoden 2019 kyberturvallisuusstrategiassa asetettuja tavoitteita ja tulevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä kyberturvallisuuden kehittämisohjelmasta.

Mitä seuraavaksi?

Luonnos laiksi Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta on lähetetty lausunnoille 9.6.2021. Lakiluonnoksen lausuntoaika päättyy 23.7.2021.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.

Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Kansallisen koordinointikeskuksen nimeämisen tulisi olla voimassa vuoden 2021 loppupuolella.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Elina Immonen, p. 050 303 2686, Twitter: @ImmonenElina

ylitarkastaja Erica Karppinen, p. 050 467 1278

neuvotteleva virkamies Olli Lehtilä, p. 050 321 2806