Kylä-Harakka-Ruonala Ratahallintokeskuksen johtokunnan puheenjohtajaksi

Tiedote 19.10.2006 14.58 fi

Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala Elinkeinoelämän keskusliitosta on nimitetty Ratahallintokeskuksen johtokunnan puheenjohtajaksi.

Varapuheenjohtajaksi nimitettiin hallitusneuvos Mikael Nyberg liikenne- ja viestintäministeriöstä. Johtokunnan muut jäsenet ovat liikenneinsinööri Silja Siltala Kuntaliitosta, professori Jorma Mäntynen Tampereen teknillisestä yliopistosta ja ylitarkastaja Markku Pyy, joka edustaa Ratahallintokeskuksen henkilöstöä.

Johtokunnan toimikausi alkaa 1. marraskuuta 2006 ja kestää kolme vuotta. Valtioneuvosto asetti uuden johtokunnan 18. lokakuuta.

Uusi johtokunta asetettiin, koska Ratahallintokeskuksen hallintolaki on uudistettu. Hallintolain muutos oli seurausta rautatieliikenteen viranomaistehtävien uudelleenjärjestelystä. Nykyään yleisestä rautatieturvallisuudesta vastaa Rautatievirasto, joka aloitti toimintansa syyskuun alussa.


Lisätietoja:
ylijohtaja Harri Cavén, puh. (09) 160 28500 tai 0400 607 848