Kyllönen: Joukkoliikennettä ei olla vähentämässä

Uutinen 05.10.2012 10.06 fi

Linja-autoliitto esitti eilen, että kaksi miljoonaa suomalaista olisi jäämässä vaille bussiyhteyksiä ja että tämä johtuisi kuntauudistuksesta. Liikenneministeri Merja Kyllönen ei jaa Linja-autoliiton huolta joukkoliikenteen tason laskemisesta tai hyväksy väitettä, että joukkoliikenneuudistus liittyisi kuntauudistukseen.

- Liikenne- ja viestintäministeriössä joukkoliikennettä tarkastellaan kansalaisen arjen kautta riippumatta kuntauudistuksesta tai muista poliittisista tapahtumista, sanoo ministeri Kyllönen.

- Suomessa on useita harvaan asuttuja alueita, missä on heikot julkisen liikenteen palvelut. Tämän tietäen, ministeriö jatkaa joukkoliikenteen uudistusta. Uudistuksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti turvata toimiva joukkoliikenne kaupungeissa ja maaseudulla.

Haluamme luoda helpon, kattavan ja yhtenäisen joukkoliikennepalvelun, jota kansalaisen on luonteva käyttää. Tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen matkustajamääriä ja vähentää yksityisautoilua, sanoo ministeri Kyllönen.

- Edullisia joukkoliikennelippuja tulee olemaan jatkossakin. Joukkoliikenneuudistuksen myötä on aloitettu hankkeita, joiden tavoitteena on muun muassa eri joukkoliikennevälineiden yhteiskäyttö ja valtakunnallinen aikataulu- ja reittipalvelu, vastaa liikenneministeri Merja Kyllönen.

Joukkoliikennelaki uudistettiin vuonna 2009 EU:n palvelusopimusasetuksen mukaisesti. Nykymuotoinen linja-autoliikenne on järjestettävä uudelleen kun joukkoliikennelain mukaiset siirtymäajan liikennöintisopimukset lakkaavat vuosien 2014 ja 2019 välillä.

Liikenne- ja viestintäministeriö nimitti toukokuussa Juhani Paajasen selvittämään henkilöliikenteen kuljetusten yhdistämistä. Tavoitteena on löytää järkevimmät toimintatavat sekä saavuttaa kohtuullinen palvelutaso erityisesti syrjäseuduilla. Liikenne- ja viestintäministeriössä selvitetään myös joukkoliikenteen rahoituksen uudistamista niin, että se kannustaisi parempaan palveluun.

Joukkoliikenteen ostoihin ja valtion avustuksiin käytetty summa on kasvanut vajaasta 100 miljoonasta (2008) reiluun 110 miljoonaan euroon (2011).

Linja-autoliikenteen osuus kaikesta henkilöliikenteestä on kahdeksan prosenttia (2009).

Linja-autojen täyttöaste on 22 prosenttia (2009).

Seutulippuja suurten kaupunkien ulkopuolella käyttää 58 000 matkustajaa (2010).

Suurissa kaupungeissa (pääkaupunkiseutu (HSL), Tampere ja Turku) joukkoliikennematkoja tehtiin yhteensä vajaat 380 miljoonaa kappaletta (2010).