null Kyllönen: Katsastustoimilupalaki etenee tänä vuonna

Kyllönen: Katsastustoimilupalaki etenee tänä vuonna

Tiedote 06.03.2012 15.46 fi sv

Liikenneministeri Merja Kyllönen on vastaanottanut Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin selvityksen katsastusmarkkinoiden nykytilasta ja miten katsastustoimilupalain muutokset vaikuttaisivat markkinoihin.

"Selvityksen perusteella näyttää siltä, että katsastustoimilupalain muutokset vaikuttaisivat katsastustoimintaan tavoitteen mukaisesti. Muutokset lisäisivät sekä korjaamoiden että katsastusyritysten välistä yhteistyötä. Tämä lisäisi katsastuspalveluiden tarjontaa ja vaikuttaisi suotuisasti katsastuksen hintoihin. Olen valmis viemään katsastustoimilupalain muutosesityksen eteenpäin vielä tämän vuoden aikana, sanoo liikenneministeri Merja Kyllönen.

Trafi teetti liikenne- ja viestintäministeriön pyynnöstä uuden selvityksen katsastustoimilupalain muutosehdotusten vaikutusarviosta. Selvitys antaa ajantasaista lisätietoa katsastustoimilupasäännösten kehittämistyön pohjaksi.

Päätökset mahdollisen hallituksen esityksen aikataulusta ja esitettävien säännösten sisällöstä tehdään myöhemmin tänä vuonna. Aikaisin mahdollinen voimaantuloajankohta säädösmuutoksille olisi vuoden 2013 alussa.

Lisätietoja:

erityisavustaja Sauli Hievanen, p. 040 016 5004