Laajakaistan rakentamista haja-asutusalueilla helpotetaan

Uutinen 28.06.2017 12.30 fi sv

Laajakaistan rakentamiseen saa jatkossa aiempaa laajemmin julkista tukea. Laajakaistarakentamista koskeva lakimuutos tulee voimaan 15. heinäkuuta 2017.

Lakimuutos koskee vuonna 2010 käynnistynyttä Nopea laajakaista -hanketta, jolla edistetään laajakaistarakentamista haja-asutusalueilla julkisella tuella. Lakimuutoksen tavoitteena on parantaa sekä uusien että vanhojen laajakaistahankkeiden toimintaedellytyksiä ja siten parantaa nopean laajakaistan saatavuutta etenkin pientalo- ja haja-asutusalueilla

Uusien hankkeiden tukikelpoista osaa kasvatetaan poistamalla muun muassa tukikelpoisuuden rajaaminen alueen väestötiheyden mukaan.

Vanhojen hankkeiden toimintaedellytyksiä puolestaan parannetaan sallimalla ennen vuoden 2012 lakimuutosta aloitetuille hankkeille erilaisia lisätukia muun muassa takausten ja edullisten lainaehtojen muodossa.