Laajakaistan rakentamista taajamien ulkopuolella halutaan helpottaa

Tiedote 01.11.2016 14.50 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää valmistelun laajakaistatukilain muuttamiseksi. Lakimuutoksen tarkoituksena on lieventää laajakaistarakentamisen tukiehtoja ja tämän kautta parantaa nopean laajakaistan saatavuutta etenkin pientalo- ja haja-asutusalueilla.

Yhtenä lakimuutoksen tavoitteena on poistaa niin sanottu punaisten ympyröiden rajoitus eli tuen rajoittaminen vain haja-asutusalueille. Uudistuksen myötä tukea laajakaistarakentamiseen voisi saada aiempaa useampi pientalo- ja haja-asutusalueiden laajakaistahanke.

Tällä hetkellä laajakaistarakentamiseen ei ole voinut saada tukea viimeiselle 2 kilometrin matkalle käyttäjän kodille asti rakennettaessa. Muutoksella haluttaisiin saada tuki ulottumaan rakentamiseen aina asukkaan tontin rajalle asti tai 100 metrin päähän kodista, laskettuna lyhyemmän matkan mukaan. Lakiuudistuksessa selvitetään lisäksi miten tehtävät muutokset vaikuttaisivat jo vireillä oleviin hankkeisiin.

Tarkoituksena on saada lakimuutos voimaan vuoden 2017 rakennuskaudelle. Tuen myöntämisestä vastaisi edelleen Viestintävirasto. Lakimuutosta tullaan valmistelemaan avoimesti sidosryhmien kanssa.

Hankkeella toteutetaan hallituksen norminpurun kärkihanketta sekä edistetään digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristöä.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Pauli Pullinen puh. 0295342680, etunimi.sukunimi@lvm.fi, Twitter @PauliPullinen

laajakaista ja media –ryhmän päällikkö Päivi Peltola-Ojala, Viestintävirasto, puh. 0295390539, paivi.peltola-ojala@ficora.fi, Twitter @PeltolaOjala