Laajakaistatukilaissa huomio hankkeiden kannattavuuteen

Uutinen 12.06.2014 13.31 fi sv

Verkkokaapeleita (Kuva: Rodeo)

Laajakaistatukilakia muutetaan siten, että julkisen tuen avulla toteutettavien laajakaistahankkeiden taloudelliseen kannattavuuteen kiinnitetään enemmän huomiota.

Lakimuutos velvoittaa hankkeiden toteuttajia laatimaan uusille hankkeille riskianalyysit. Riskianalyysissa olisi kartoitettava hankkeeseen liittyvät toiminnalliset ja taloudelliset riskit sekä suunniteltava niiden hallinta.

Muutosten myötä myös laajakaistahankkeen tuottojen seurantavelvollisuus sekä ylituoton palautusvelvollisuus koskisi vain hankkeita, joille on myönnetty valtion tukea yli 10 miljoonaa euroa. Lisäksi hallitus keventäisi hankkeiden toteuttajien velvoitetta vuokrata tuettua verkkoa toisille teleyrityksille.

Hallitus esitti laajakaistan rakentamista koskevan lain muutosten vahvistamista 12. kesäkuuta 2014. Tasavallan presidentin on tarkoitus hyväksyä muutokset 27. kesäkuuta ja lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 30. kesäkuuta 2014.

Laajakaistarakentamista koskevan lain tarkoituksena on helpottaa valtion ja kunnan tukemien laajakaistahankkeiden rahoitusta niiden rakennusaikana.

Laki liittyy valtioneuvoston joulukuussa 2008 tekemään periaatepäätökseen, jossa asetettiin tavoitteeksi, että valtakunnallisesti olisi kysynnän mukaisesti saatavilla 100 mbit/s internetyhteydet.