null Laajakaistatukilakia halutaan muuttaa

Laajakaistatukilakia halutaan muuttaa

Tiedote 30.03.2012 11.48 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa vauhdittaa nopeiden valokuituverkkojen rakentamista muuttamalla laajakaistarakentamisen tukea koskevaa lakia. Ministeriö on lähettänyt muutosehdotuksen lausuntokierrokselle.

Muutosten tarkoituksena on helpottaa erityisesti tuettujen hankkeiden rahoitusta verkkojen rakennusaikana.

Ehdotuksen mukaan valtion ja kunnan maksuosuuksien lisäksi hakijalle sallittaisiin lisätukien vastaanottaminen muiltakin julkisilta tahoilta. Lisätukea olisivat esimerkiksi Finnveran myöntämät lainatakaukset.

Lisäksi osa valtion tuesta voitaisiin maksaa etukäteen ennen tuen avulla rakennetun laajakaistaverkon valmistumista.

Hallitus antaa esityksen eduskunnalle lausuntokierroksen jälkeen huhtikuun aikana.

Nyt lausuntokierrokselle lähetetty lakimuutosesitys sisältää osan haja-asutusalueiden sadan megan hankkeen suunnitelluista kehittämistoimista. Tarkoituksena on muun muassa helpottaa ja aktivoida operaattoreiden osallistumista kilpailuttamisiin.

Laajakaistahankkeessa valmistaudutaan parhaillaan toiseen rakennuskauteen. Uusia osuuskuntia ja verkkoyhtiöitä on perustettu alueille, joille isot valtakunnalliset operaattorit eivät ole tehneet hanke-ehdotuksia.

Maakuntaliitot ovat valinneet operaattorin noin 160 hankkeelle ja Viestintävirastossa on käsiteltävänä noin 60 tukihakemusta.

Lisätietoja

Viestinnän peruspalvelut -yksikön päällikkö Laura Vilkkonen, p. 040 500 0817
rakennusneuvos Juha Parantainen, p. 040 756 9601