Takaisin

Laajakaistayhteydet riittäviä digitaalisten röntgenkuvien käyttöön sairaaloissa

Laajakaistayhteydet riittäviä digitaalisten röntgenkuvien käyttöön sairaaloissa

Tiedote 17.01.2005 09.39 fi

Tietoliikennepalveluita on saatavilla riittävästi digitaalisten röntgenkuvien käsittelyyn sairaanhoitopiireissä. Tietoliikenneyhteyksien toiminnan varmistamiseen tulisi kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota.

Tiedot selviävät liikenne- ja viestintäministeriön teettämästä tutkimuksesta, jossa ministeriö tutkitutti digitaalisten röntgenkuvien käyttöä sairaanhoidossa.

Digitaalisen röntgenkuvien käsittelyn tiedonsiirtokapasiteetin tarve riippuu käsittelyn toteutuksesta. Keskitetyt kuva-arkistot vaativat nopean siirtoyhteyden, mutta jo vuosia käytössä olleessa yksittäisten kuvien konsultointiin lähettämisessä nopeus ei ole niin ratkaisevaa. Yhteyksien saatavuutta ja hintaa ei kuitenkaan pidetä ongelmana muualla kuin Lapissa, jossa telepalvelut ovat myös muuta maata häiriöherkempiä.

Digitaalisten kuvien käytössä sairaanhoitopiireissä on huomattavia eroja. Useassa sairaanhoitopiirissä digitaalisia kuvia käytetään jo paljon, mutta osa piireistä vasta suunnittelee toimintaa. Myös yhteistyössä kuntien kanssa on suuria eroja. Palvelujen käyttöönotossa, kuvien tallennuksessa ja arkistoinnissa sekä potilastietojen yhdistämisessä kuvamateriaaliin nähdään vielä paljon kehittämistarpeita. Digitaaliset röntgenkuvat ovat osa laajempaa sähköisten potilastietojärjestelmien käyttöönottoa.

Tutkimukseen haastateltiin Suomen kaikkien sairaanhoitopiirien digitaalisten röntgenkuvien ja tietoliikenteen asiantuntijoita.Lisätietoja:

viestintäneuvos Antti Kohtala, puh. (09) 160 28392
viestintäneuvos Kari Ojala, puh. (09) 160 28725, 0400 812 509