Takaisin

Lääneille 38,2 miljoonaa euroa joukkoliikennemäärärahaa

Lääneille 38,2 miljoonaa euroa joukkoliikennemäärärahaa

Tiedote 22.02.2007 14.28 fi

Läänit saavat joukkoliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen valtion määrärahoja tänä vuonna 38,2 miljoonaa euroa.

Määrärahasta käytetään alueellisen ja paikallisen liikenteen rahoitukseen 25,8 miljoonaa euroa. Kaupunki- ja seutulippujen alennuksiin kohdennetaan 11,1 miljoonaa euroa ja kehittämishankkeisiin 1,3 miljoonaa euroa.

Näiden lisäksi lääninhallituksilla on aiemmilta vuosilta siirtyvää määrärahaa noin 3,1 miljoonaa euroa. Yhteensä lääninhallituksilla on siis käytettävissään 41,3 miljoonaa euroa.

Valtioneuvosto päätti läänien määrärahakiintiöistä 22. helmikuuta.

Etelä-Suomen lääninhallitukselle kiintiöitiin 10 miljoonaa, Länsi-Suomelle 13,7 miljoonaa, Itä-Suomelle 7,6 miljoonaa, Oulun lääninhallitukselle 4 miljoonaa ja Lapin lääninhallitukselle 2,9 miljoonaa euroa. Lääninhallitusten itse esittämä määrärahatarve vuodelle 2007 oli 42,6 miljoonaa euroa.

Joukkoliikenteen määrärahoilla turvataan ja kehitetään alueellisia ja paikallisia joukkoliikennepalveluja. Lääninhallitukset ostavat busseilla ja takseilla hoidettavaa maaseudun runkoliikennettä, jota ei pystytä pitämään yllä lipputuloilla. Ostoihin käytettävän määrärahan painopiste on joukkoliikenteen peruspalvelutason säilyttämisessä.

Lisäksi lääninhallitukset voivat myöntää valtionapua kaupungeille ja kunnille käytettäväksi kaupunki- ja seutulippujen alennuksiin sekä paikallisliikennepalvelujen ostoon. Läänit voivat myös rahoittaa joukkoliikenteen suunnittelu- ja kehittämishankkeita. Varoja käytetään mm. palvelulinjojen ja kutsujoukkoliikenteen käynnistämiseen.

Joukkoliikennepalvelujen ostoon ja kehittämiseen on kuluvan vuoden talousarviossa osoitettu 83,4 miljoonaa euroa. Läänikiintiöiden ulkopuolelle jäävästä määrärahasta on kohdennettu junaliikenteen ostoihin yhteensä 41,6 miljoonaa euroa ja lentoliikenteen ostoihin miljoona euroa. Merenkurkun liikenteen tukemiseen on osoitettu 500 000 euroa ja matkojen yhdistelyyn 500 000 euroa. Liikenne- ja viestintäministeriön käyttöön joukkoliikenteen kehittämiseen tai myöhemmin lääninhallituksille kohdennettavaksi jätetään 1,6 miljoonaa euroa.


Lisätietoja:
yli-insinööri Marcus Merin, puh. (09) 160 28374 tai 040 768 1261