null Lääneille 42,35 miljoonaa euroa joukkoliikennemäärärahaa

Lääneille 42,35 miljoonaa euroa joukkoliikennemäärärahaa

Tiedote 14.02.2008 13.51 fi


Läänit saavat joukkoliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen valtion määrärahoja tänä vuonna 42,35 miljoonaa euroa.

Määrärahasta käytetään alueellisen ja paikallisen liikenteen rahoitukseen 27,35 miljoonaa euroa. Kaupunki- ja seutulippujen alennuksiin kohdennetaan 13,7 miljoonaa euroa ja kehittämishankkeisiin 1,3 miljoonaa euroa.

Näiden lisäksi lääninhallituksilla on aiemmilta vuosilta siirtyvää määrärahaa noin 2,7 miljoonaa euroa. Yhteensä lääninhallituksilla on siis käytettävissään 45 miljoonaa euroa.

Valtioneuvosto päätti läänien määrärahakiintiöistä 14. helmikuuta.

Etelä-Suomen lääninhallitukselle kiintiöitiin 11,01 miljoonaa, Länsi-Suomelle 14,43 miljoonaa, Itä-Suomelle 9,22 miljoonaa, Oulun lääninhallitukselle 4,73 miljoonaa ja Lapin lääninhallitukselle 2,96 miljoonaa euroa.

Vuoden 2008 talousarviossa on varattu 0,5 miljoonaa euroa matkojen yhdistelyn kehittämiseen. Koska hankkeet etenevät alueellisesti eri tahdissa, liikenne- ja viestintäministeriö jakaa rahan hakemusten perusteella.

Joukkoliikenteen määrärahoilla turvataan ja kehitetään alueellisia ja paikallisia joukkoliikennepalveluja. Lääninhallitukset ostavat busseilla ja takseilla hoidettavaa maaseudun runkoliikennettä, jota ei pystytä pitämään yllä lipputuloilla. Ostoihin käytettävän määrärahan painopiste on joukkoliikenteen peruspalvelutason säilyttämisessä.

Lisäksi lääninhallitukset voivat myöntää valtionapua kaupungeille ja kunnille käytettäväksi kaupunki- ja seutulippujen alennuksiin sekä paikallisliikennepalvelujen ostoon. Läänit voivat myös rahoittaa joukkoliikenteen suunnittelu- ja kehittämishankkeita. Varoja käytetään mm. palvelulinjojen ja kutsujoukkoliikenteen käynnistämiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriön käyttöön joukkoliikenteen kehittämiseen tai myöhemmin lääninhallituksille kohdennettavaksi jätetään 1,98 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
yli-insinööri Marcus Merin, puh. (09) 160 28374 tai 040 768 1261
ylitarkastaja Merja Nikkinen, puh. (09) 160 28555