null Lagen om kollektivtrafik sänd på remissbehandling

Lagen om kollektivtrafik sänd på remissbehandling

Tiedote 16.01.2009 09.10 fi sv

Kommunikationsministeriet har sänt lagen om kollektivtrafik för utlåtanden. Man begär kommentarer av cirka hundra intressentgrupper till den 13 februari. Målsättningen med lagen är att trygga tjänsterna inom kollektivtrafiken i hela landet och att öka användningen av kollektivtrafik i synnerhet i huvudstadsregionen.

I den nya lagen om kollektivtrafik föreskrivs bl.a. om hur nivån på tjänsterna definieras, om trafikplaneringen, om trafiktillstånden, om att begära in anbud och om konsumentskyddet.

Bakom lagändringen ligger EU:s förordning om tjänsteavtal, som träder i kraft i slutet av 2009. Förordningen om tjänsteavtal förutsätter förändringar i praxis för trafiktillstånd och för avtal inom buss- och spårtrafik. Företagen och myndigheterna får emellertid tid att anpassa sig till genomförandet av förändringarna.

De som ger utlåtanden ombeds att i synnerhet bedöma hur en marknadsmässig trafik i fortsättningen kan regleras. Ministeriet anser det också vara viktigt att alla parter gör en bedömning av hur lagförslaget påverkar deras verksamhet.

I lagutkastet ingår bestämmelser som gäller myndigheternas uppgifter. I dem har man beaktat de förändringar som sker inom kommunförvaltningen och statens regionalförvaltning, så som Paras-projektet och Alku-projektet. I och med de här reformerna övergår länsstyrelsernas nuvarande uppgifter till de närings-, trafik- och miljöcentraler som ska grundas från början av 2010.

Också i fortsättningen har passagerarna tillgång till region- och stadsbiljetter, även om den myndighetspraxis som gäller dem förändras.


Ytterligare information: regeringsrådet Tuula Ikonen, tfn (09) 160 28510