null Lähijunaliikenteen tarjontaan ei muutoksia

Lähijunaliikenteen tarjontaan ei muutoksia

Tiedote 04.02.2014 15.16 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt, että pääradan ja rantaradan lähijunaliikenne pysyy ennallaan. VR esitti aiemmin ministeriölle muutoksia Y-junan reitille niin, että lähijunaliikenne Karjaalle ja Inkooseen olisi loppunut. Lisäksi VR esitti pääradan lähijunaliikenteeseen muutoksia, joiden myötä lähijuna ei enää olisi pysähtynyt Nuppulinnan ja Purolan asemilla.

Ministeriö ostaa lähijunaliikennettä VR:ltä. Ostoliikennesopimuksen mukaan VR ei voi muuttaa vuoroja, aikatauluja tai välipysähdyksiä ilman ministeriön lupaa. Nykyinen ostoliikennesopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka.

Ennen seuraavan sopimuskauden alkua lähijunaliikenteen tilanne arvioidaan kokonaisuutena. Sitä ennen Karjaan, Inkoon, Tuusulan ja Järvenpään kunnilla on mahdollisuus suunnitella maankäyttöä, kaavoitusta ja liikennettä niin, että perusteet nykyisenlaajuisen lähijunaliikenteen jatkumiselle olisivat olemassa.

Lisätietoja:
yksikön päällikkö Tero Jokilehto, p. 040 535 0574