Takaisin

Lähimerenkulku EU:n liikenneministerien aiheena

Lähimerenkulku EU:n liikenneministerien aiheena

Tiedote 08.07.2004 15.52 fi

Lähimerenkulku ja Merten moottoritiet -ohjelma ovat EU:n liikenneministerien asialistalla, kun he kokoontuvat 9.-10. heinäkuuta Amsterdamissa. Lisäksi ministerit keskustelevat eurooppalaisen lentoliikennealan tilanteesta.

Suomea epävirallisessa liikenneneuvostossa edustaa liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen.

Ministerit keskustelevat mm. siitä, millä keinoin EU:n alueella voitaisiin kehittää lähimerenkulkua. Ministerit käsittelevät kokouksessa, miten hallinnollisia menetelmiä muuttamalla ja uutta tietotekniikkaa paremmin hyödyntämällä voitaisiin tehostaa EU-alueen sisäistä merenkulkua.

Ministerien on tarkoitus myös keskustella jäsenvaltioiden välille muodostettavista nk. lähimerenkulun käytävistä, joille myönnettäisiin erityinen Merten moottoritie -laatuleima.

Ministeri Luhtanen sanoo, että Suomen tavoitteena on kokouksessa kiinnittää erityistä huomiota lyhyen matkan merenkulkuun.

- Lähimerenkulku on Suomelle tärkeää, sillä se ei ole Suomelle vaihtoehto vaan ainoa liikennemuoto Euroopan markkinoille. Yli 80 prosenttia Suomen ulkomaankuljetuksista tapahtuu meritse ja käytännössä kaikki kuljetukset ovat lähimerenkulkua, Luhtanen painottaa.

Suomi on korostanut, että kilpailukykyiset ja ympäristöystävälliset merikuljetukset sekä hyvin toimivat satamat ovat tärkeitä tekijöitä Suomen kilpailukyvyn kannalta.

Ministeri Luhtanen pitää kokouksen yhteydessä myös Pohjoismaiden yhteisen puheenvuoron.

- Pohjoismailla on yhteisiä tavoitteita mm. merenkulun ympäristökysymyksissä sekä talvimerenkulussa. Pohjoismaiden tavoitteena on, että EU:n yhteisessä merenkulkupolitiikassa otetaan huomioon myös jäänmurtoon ja jääluokituksiin liittyviä asioita, Luhtanen mainitsee.

- Yhteispohjoismaisena tavoitteena on myös vähentää alusten ilmaan päästämien saastekuormitusten määrää. Asiasta tulisi sopia globaalisti, joten luonnollisin foorumi on Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO, Luhtanen jatkaa.

Suomi pitää myös tärkeänä Merten moottoritie -hankkeiden laatuleima-ajattelun kehittämistä.

- Tässä kokouksessa on syytä laajemminkin tarkastella Merten moottoritie -hankkeiden sisältöä. Olisi hyvä, jos ennen seuraavaa liikenneministerien kokousta järjestettäisiin asiantuntijatapaaminen, jossa käsiteltäisiin hyviä ja toimivia Merten moottoritie -hankkeita, Luhtanen esittää.

Lisätietoja: rakennusneuvos Juhani Tervala, puh. 050 552 7260
kansainvälisten asioiden neuvos Silja Ruokola, puh. 040 580 0894