Takaisin

Lailla vauhtia lapsipornon estoon

Lailla vauhtia lapsipornon estoon

Tiedote 06.03.2006 14.58 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö alkaa valmistella erityislakia, jolla varmistetaan poliisille oikeus luovuttaa tietoja Internetin lapsipornosivuista teleyrityksille.

Teleyritykset ovat ilmoittaneet olevansa valmiita aloittamaan suodatuksen saatuaan lapsipornosivuja koskevan listan poliisilta. Poliisihallinnossa on epäilty, että poliisi ei voisi luovuttaa listaa nimenomaisen säännöksen puuttuessa. Ulkomailla oleville lapsipornosivustoille pääsynestoihin ei siten ole vieläkään ryhdytty.

Elokuussa 2005 liikenne- ja viestintäministeriön, oikeusministeriön, sisäasiainministeriön ja valtakunnansyyttäjänviraston edustajat pitivät tarpeellisena, että Suomessa ryhdyttäisiin muiden pohjoismaiden ja Ison-Britannian tavoin vapaaehtoisesti rajoittamaan pääsyä lapsipornosivustoille.

Ministeri Huovinen kertoo olevansa tyytyväinen teleyritysten suhtautumiseen sekä sisäasiainministeriössä ja oikeusministeriössä tehtyihin selvityksiin.

- Kysymys on tietysti teleyritysten, verkon käyttäjien ja poliisin vapaaehtoisesta yhteistyöstä, mutta haluan tukea aktiivisten toimien käynnistämistä, Huovinen toteaa.

Erityislailla voitaisiin varmistaa, että poliisin epäilemät lainsäädännölliset ongelmat eivät estä sitä luovuttamasta teleyrityksille listaa lapsipornosivuista. Erityislakiesitys voisi valmistua toukokuussa.

- Lainvalmistelu keskeytetään heti, jos muu ratkaisu listan luovuttamiseksi teleyrityksille löytyy, Huovinen toteaa.

Ministeriö kutsuu teleyritysten edustajat keskustelemaan myös niiden omilla palvelimilla havaitun lapsipornon poistamisesta lain vaatimalla tavalla.Lisätietoja:
ylijohtaja Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389, 0500 787 742
viestintäneuvos Juhapekka Ristola, puh. (09) 160 28348, 0400 788 530