Takaisin

Lainsäädännön arviointineuvosto asetettu

Lainsäädännön arviointineuvosto asetettu

Uutinen 14.04.2016 14.04 fi

Valtioneuvosto on asettanut lainsäädännön arviointineuvoston toimikaudelle 15.4.2016–14.4.2019. Lainsäädännön arviointineuvoston asettaminen perustuu pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan.

- Hallituksen norminpurkuhankkeessa kevennetään ja uudistetaan sääntelyä. Pidän tärkeänä sitä, että lainsäädäntöön saataisiin luotua aivan uudenlainen kehittämisen kulttuuri. Tarvitsemme laadukasta, vaikuttavaa lainsäädäntöä ja tämän varmistamisessa lainsäädännön vaikutusarviointielin tulee tekemään tärkeää työtä, sanoo norminpurun kärkihankkeen vastuuministeri, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Valtioneuvoston kanslian yhteyteen perustettavan itsenäisen ja riippumattoman arviointineuvoston puheenjohtajana toimii oikeustieteen tohtori, dosentti Kalle Määttä. Neuvoston jäsenet ovat vanhempi neuvonantaja Bo Harald, professori Ari Hyytinen, oikeustieteen kandidaatti Leila Kostiainen, professori Eva Liljeblom, professori Tuula Linna, varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, professori Jyrki Tala ja oikeustieteen kandidaatti Rauno Vanhanen.

Neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja vaikutusarvioinneista, jotka ovat luonnoksissa hallituksen esityksiksi. Se voi antaa lausuntoja myös muiden säädösluonnosten vaikutusarvioinneista. Lisäksi neuvosto voi tehdä aloitteita lainvalmistelun laadun, erityisesti vaikutusarviointien laadun ja arviointitoiminnan parantamiseksi. Se voi säädösten tultua voimaan myös arvioida, ovatko lainsäädännön vaikutukset toteutuneet arvioidusti. Arviointineuvoston tarkoituksena on erityisesti parantaa hallituksen esitysten vaikutusarviontien laatua ja yleisemmin lainvalmistelukulttuuria.