null Laki sähköisestä tunnistamisesta voimaan

Laki sähköisestä tunnistamisesta voimaan

Uutinen 01.09.2009 10.29 fi

Uusi laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista tuli voimaan 1. syyskuuta. Vahvaa sähköistä tunnistamista tai allekirjoitusta tarvitaan sellaisissa palveluissa, joissa voidaan tehdä muun muassa erilaisia oikeustoimia kuten sopimuksia. Lailla säädetään luotettavan sähköisen tunnistamisen keskeisistä edellytyksistä ja palveluntarjoajien valvonnasta.

Vahvan sähköisen tunnistamisen palveluita tarjoavien on tehtävä ilmoitus toiminnastaan Viestintävirastolle kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Ilmoituksen tehneet palveluntarjoajat noudattavat laissa asetettuja palvelun laatuun liittyviä säännöksiä.

Toimintaa valvoo Viestintävirasto, joka ylläpitää internetsivuillaan listaa ilmoituksen tehneistä palveluntarjoajista. Jatkossa yksittäiset henkilöt voivat tarkistaa kyseiseltä nettisivustolta, onko tunnistuspalvelun tarjoaja tehnyt ilmoituksen.