null Laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta voimaan

Laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta voimaan

Uutinen 09.01.2014 13.28 fi

Hallitus esitti sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuutta koskevan lain vahvistamista 9. tammikuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki.

Laki perustuu EU-direktiiviin sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta ja sen nojalla annettuun komission päätökseen eurooppalaisesta sähköisestä tietullipalvelusta. Kyseiset säädökset eivät velvoita jäsenvaltioita ottamaan sähköisiä tietullijärjestelmiä käyttöön.

Lailla ei ole merkittäviä välittömiä vaikutuksia, koska Suomessa ei ole kyseisissä EU-säädöksissä ja uudessa laissa tarkoitettuja tietullijärjestelmiä. Suomeen voi kuitenkin jo sijoittautua eurooppalaisen tietullipalvelun tarjoaja.