null Laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta voimaan

Laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta voimaan

Tiedote 09.01.2014 13.23 fi

Hallitus esitti sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuutta koskevan lain vahvistamista 9. tammikuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki.

Laissa säädetään sähköisistä tietullien keräämisjärjestelmistä sekä eurooppalaisesta sähköisestä tietullipalvelusta eli EETS-palvelusta (European Electronic Toll Services).

Lakia sovelletaan sellaisiin sähköisiin tietullien keräämisjärjestelmiin, joiden käyttö edellyttää sähköteknisten laitteiden asentamista ajoneuvoihin.

Laki perustuu EU-direktiiviin sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta ja sen nojalla annettuun komission päätökseen eurooppalaisesta sähköisestä tietullipalvelusta. Kyseiset säädökset eivät velvoita jäsenvaltioita ottamaan sähköisiä tietullijärjestelmiä käyttöön.

Laissa määritetään millaisiin tekniikoihin sähköisten tietullijärjestelmien on perustuttava, jos niitä otetaan käyttöön. Samoin siinä säädetään eurooppalaisen tietullipalvelun eri toimijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista.

Ajatuksena on, että autoilija tarvitsee tietullien maksamiseen Euroopan sähköisissä tietullijärjestelmissä vain yhden ajoneuvoon asennettavan laitteen ja yhden sopimuksen palveluntarjoajan kanssa.

Lailla ei ole merkittäviä välittömiä vaikutuksia, koska Suomessa ei ole kyseisissä EU-säädöksissä ja uudessa laissa tarkoitettuja tietullijärjestelmiä. Suomeen voi kuitenkin jo sijoittautua eurooppalaisen tietullipalvelun tarjoaja.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tehtävänä on myöntää rekisteröinti mahdollisille Suomeen sijoittuville palveluntarjoajille. Lisäksi lain mukaan Trafin tehtävänä on pitää kaikille avointa rekisteriä mahdollisista tietullikohteista.


Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Kaisa Männistö, p. 0295 34 2030