null Laki vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotosta ja jakelusta lausunnoille

Laki vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotosta ja jakelusta lausunnoille

Uutinen 07.02.2017 15.47 fi

Kuva: LVM

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja laista liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotosta ja jakelusta. Lakiehdotuksella edistetään vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä, jotta liikenteen öljyriippuvuus vähenisi ja liikenteen haitalliset ympäristövaikutukset lievenisivät.

Lakiehdotuksen tarkoituksena on varmistaa yhteiset tekniset standardit vaihtoehtoisten polttoaineiden julkisille lataus- ja tankkauspisteille. Lisäksi tarkoituksena on asettaa kriteerit kuluttajille ja käyttäjille annettavista tiedoista, jotka koskevat vaihtoehtoisten polttoaineiden merkintöjä, hintoja ja sijaintia.

Esityksellä pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/94/EU vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta. Uudistuksella toteutetaan hallituksen norminpurun kärkihanketta sekä edistetään hallitusohjelman ”Biotalous ja puhtaat ratkaisut”- hanketta.

Ehdotusta koskevat lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15. helmikuuta ministeriön kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@lvm.fi.