null Lakiehdotus lentoliikenteen päästökaupasta lausunnolle

Lakiehdotus lentoliikenteen päästökaupasta lausunnolle

Uutinen 24.04.2009 13.14 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön luonnos laiksi lentoliikenteen päästökaupasta on lähtenyt lausuntokierrokselle. Lentoliikenteen päästökauppaa koskevalla lailla Suomessa toteutettaisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ilmailun sisällyttämisestä kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmään. Direktiivin tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä.

Ministeriön esittämä päästökauppalaki tulisi Suomessa voimaan 1. helmikuuta 2010. Direktiivin mukainen ensimmäinen päästökauppakausi alkaa 1. tammikuuta 2012. Lausunnot lakiehdotuksesta on annettava ministeriölle 6.5.2009 mennessä.

Yleisen päästökaupan tavoin myös lentoliikenteen päästökauppa perustuu vaihdannan piirissä oleviin päästöoikeuksiin. Lentoliikenteen päästöoikeuksista 85 prosenttia jaetaan ilma-alusten käyttäjille maksutta yhteisötasolla tehtävän vertailun perusteella. Maksuttomien päästöoikeuksien jakomenetelmässä määräävät tekijät ovat ilma-aluksen tonnikilometrit. Loput 15 prosenttia lentoliikenteen päästöoikeuksista huutokaupataan.

Euroopan komission mukaan lentoliikenteen päästökaupalla olisi mahdollista vähentää EU:n lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjä jopa 183 miljoonaa tonnia.